Et utvalg av de største prosjektene de siste årene.

2017/18    Langbakken i Skjervøy, 3 km ny fylkesvei, kontraktssum 49,1 mill eks. mva

2016/17    Høyttverrelva bru med veier på E6 nord for Setermoen, kontraktssum 52 mill eks. mva

2016         Finnsnes Fjernvarme, kontraktssum 40 mill eks mva

2014-16   Grunnarbeid Bardufoss Trafostasjon, kontraktssum 35 mill eks. mva

2015        Gang-Sykkelvei Karavik - Skårvik i Salangen, kontraktssum 25 mill eks. mva

2013-15   Forskjæringer og veibygging E6 tunell Sørkjosen, kontraktssum 50  mill eks. mva
 
2013-15  Infrastruktur Rusta Leir for Forsvarsbygg, kontraktsstum 70 mill eks. mva

2012-13  Infrastruktur og veibygging Ramsund for Forsvarsbygg, totalt kontrakter for ca. 40 mill.

2011-12  Minken Industriområde i Ramfjord, Infrastruktur og kulverter gjennom E8.  Totalt utført arbeid for 49 mill. 

2009-11   Sammenbindingsvegen Mauken - Blåtind, parsell Kryss E6/Heia til Mauken.  12 km vegbygging inkludert ca. 1 km tunell.  Kontraktssum 100 mill

2008-09    Sammenbindingsvegen Mauken-Blåtind, parsell Akkasæther - kryss E6 v/Heia, 15 km vegbygging, kontraktssum 60 mill.

2007-08   Veger Sørskogen Skytefelt, kontraktssum ca. 20 mill

2006-2008   Myrefjell - Målselv Fjellandsby.  Vei, vann- og avløp.  Ca 9 km vei og
14 km vann- og avløp.  Kontraktssum ca. 70 mill. 

2003-2007  Lofast - Austerstraumen - Gullesfjord.  Ca. 8 km veibygging.  Totalt utført arbeid for ca. 100 mill

2004   Banelys/baneskilt Bardufoss Flystasjon.  Kontraktssum ca. 8 mill.

1999-2003 Funksjonskontrakt for Statens Vegvesen 22,7 mil
Kontraktssum ca. 35 mill

2000-2002 Grunnarbeider i "det gyldne triangel" Setermoen for
Forsvarsbygg.
Kontraktssum ca. 25 mill

2000-2002 Kjøreløyper Blåtind Skytefelt, Forsvarsbygg
Kontraktssum ca. 20 mill

2001-2003 Hovedvannledning Vegavatn, Sørreisa kommune
Kontraktsumm ca. 20 mill

1998-2000 Grunnarbeider mobiliseringslager, Bjerkvik, UNI-bygg
Kontraktssum ca. 25 mill

1999-2000 Vei og ledningsanlegg Simavik, Tromsø kommune
Kontraktssum ca. 10 mill

1999-2000 Grunnarbeider Kaldslett boligfelt Tromsø, Bjørn AS
Kontraktssum ca. 11 mill

1997-1998 Grunnarbeider Nord-Norsk Trafikksenter
Kontraktssum ca. 15 mill

1996 Restaurering rullebane Bardufoss Flyplass
Kontraktssum ca. 17 mill