OVERSIKT OVER MASKINPARKEN


 17 stk gravemaskiner    1,5 - 36 tonn   (Volvo + Cat)

 10 stk hjullastere  (Volvo + Cat)

   5 stk Moxy dumpere  (MT-31/MT-30)

    2 stk  Volvo A35 dumper

   4 stk Volvo lastebiler

   1 stk Cat D6 Doser

   2 stk Maskinhenger

   1 stk Cat høvler  (140M2)

   4 stk selvgående valser

   4 mobile knuseverk/sorteringsverk

   2 bortårn for gravemaskin