ANSATTE

Vi har 57 fast ansatte medarbeidere. Disse er fordelt i følgende kategorier.

9 ingeniører
2 økonomer
5 fagarbeidere anleggsmaskinreperatører/sveiser
32 fagarbeidere anleggsmaskinførere
 7 anleggsarbeidere uten fagbrev
samt 2 lærlinger